https://all.accor.com/B501
May 20 2022 Comments Off on Post Archive

Post Archive

Sektori I prodhimit bujqesor eshte nje nga deget baze te ekonomise shqiptare duke zene praktikisht 36.1% te numrit te punonjesve aktual ne vend. Bujqesia ne shqiperi vjen gjithmon dhe me shume me tkurrjen ne rrjetin e te punesuarve pergjat viteve ne kete sektor arsyet jane nga me te ndryshmet: zhvillimi teknologjik, migrimi dhe emigrimi I forces punetore, mos pershtatja me tregun e kerkesave etj.