Portfolio Description

Ne si grup te ardhur nga Kina , jemi shume te kenaqur me Recruit Plus qe na e dha mundesine te punojme ne Shqiperi. Biznesi ku ne punojme ofron te gjitha kushtet e nevojshme qe duhen per jetesen tone , gjitheashtu deshirojme qe te kemi me shume kontrata pune ne Shqiperi.

Recruit Plus
× WhatsApp