RECRUIT PLUS  ka nën strukturën e vet, specialist burimesh njerëzore dhe trajner burimesh njerëzore të cilët operojnë në fusha të ndryshme si: 1) ndërtim 2)telekomunikacion 3) hoteleri 3)agrikulturë 4)industri e rëndë 5) fasoneri etj.

Përveç pjesës së strukturës së brendshme ka dhe pjesën e strukturës së jashtme e e cila mbështetet nga specialistet e jashtëm të tregut të cilët kanë kontrata nënkontraktimi apo marrëveshjesh shit-blerje shërbimi për fusha të caktuara, duke bërë të mundur tejkalimin e çdo pengese që mund të haset në një proces të burimeve njerëzore qoftë në hapin e rekrutimit apo dhe të zhvillimit të kapitalit human.

 

Recruit Albania
× WhatsApp