Të bëhesh pjesë e një agjensie rekrutimi është diçka  dhe bashkëpunosh me një agjensi rekrutimi është diçka tjetër. Recruit Plus shkurton hendekun hierarkik dhe burokratik të një procesi rekrutimi, ska punëtor me miq apo të pakualifikuar që përzgjidhen, dhe mbi të gjitha shkurton kohën që duhet për të plotësuar x vend bosh. Punonjësi i cili mund të përkthehej në të ardhura të gjeneruar për kompaninë në vetvete. Duket e thjeshtë në pamje të parë mund të mendosh të punësosh dikë që të merret me këtë proces pa pasur nevojën e një agjensie rekrutimi, 1) do shpenzojë kohë për të gjetur personin e duhur për këtë punë 2) do shpenzojë para 3) të mungon faktori i punësimit Global  4)humbjet e shkaktuara gjatë kohës që kompania juaj do përpiqej të kryente gjithçka vetë do shkonin aq shumë sa zgjidhja në fund nuk do arrinte të mbulonte as kostot e veta.

Recruit Albania
× WhatsApp