Niveli i punonjësit nuk përcaktohet nga Recruit Plus, niveli përcaktohet nga Punëdhënësi, bazuar mbi specifikimet për punonjësin të cilin kërkon të punësojnë, psh. Vitet e eksperiencës, gjuhët e huaja, mosha, koha për të cilën kërkon të ketë punonjësin në dispozicion.

Recruit Albania
× WhatsApp