Recruit Plus ofron shërbimin më inovativ në profilin e punësimit

RECRUIT PLUS është një shoqëri ndërmjetësimi me qendër në Tiranë, e ristrukturuar në vitin 2022, certifikuar nga Republika e Shqipërisë & Ministria e Ekonomisë, me qëllim të mbështesë kompanitë që operojnë në Shqipëri dhe në rajon me zhvillimin e stafit të tyre.

icon

50+

Satisfied Partners

Recruit Plus ka mbi 50 partnerë global që operojnë në tregjet ndërkombëtar të punësimit dhe vazhdojnë të rriten cdo ditë.

Të jëmi lidër në fushën e burimeve njerëzore, rekrutimin dhe zhvillimin e stafit bazuar mbi standartet Europiane dhe ato ndërkombetare në përputhje me kërkesat e palëve të interesuara, duke u mbështetur në filozofinë e vlerave, profesionalizmit, bazueshmërisë ligjore, reflektimit ndaj kërkesave të klientit dhe fokusimit tek ai.

Recruit Albania
× WhatsApp