• 1
    Step 1
  • 2
    Step 2
  • 3
    Finish

Regjistrimi i biznesit


Aplikimi juaj përfundoi me sukses!

Burimet njerëzore të Recruit Plus do të shqyrtojnë aplikimin tuaj
dhe do ju kontaktojnë në një nga mënyrat (e-mail / telefon ),
brenda një kohe të shkurtër për të konfirmuar interesimin tuaj.

Ju Faleminderit!Powered By
Stylist
Shoemaker
Sewing operator

Shoe fitter 
Packer 
Electrician

Forklift
Mechatronics
Press operator
 

Recruit Plus
× WhatsApp