• 1
    Step 1
  • 2
    Step 2
  • 3
    Finish

Regjistrimi i biznesit

Aplikimi juaj përfundoi me sukses!

Burimet njerëzore të Recruit Plus do të shqyrtojnë aplikimin tuaj
dhe do ju kontaktojnë në një nga mënyrat (e-mail / telefon ),
brenda një kohe të shkurtër për të konfirmuar interesimin tuaj.

Ju Faleminderit!Powered By
Guard
Massager
Baker
Animal trainer
Hairdresser
Animator
Repair watch
Photographer
Videography
Car washer

Cleaner
Badant
Nanny
Gardener
Nurse
Airport worker
Groomer for animals
Zootechnical

Bodyguard 
Nurse
Assistant nurse
Physiotherapist 
Nanny
Gardener 
Cooker
Animal Trainer 
Hippologue for horses 

Recruit Plus
× WhatsApp