• 1
    Step 1
  • 2
    Step 2
  • 3
    Finish

Regjistrimi i biznesit

Aplikimi juaj përfundoi me sukses!

Burimet njerëzore të Recruit Plus do të shqyrtojnë aplikimin tuaj
dhe do ju kontaktojnë në një nga mënyrat (e-mail / telefon ),
brenda një kohe të shkurtër për të konfirmuar interesimin tuaj.

Ju Faleminderit!Powered By
Waiter
Bartender
Chef
Assistant waiter
Assistant bartender
Cooker
Worker/laborer
Beach attendant

Safeguard
Massager
Gardener
Guard
Cleaner 
Receptionist
Concierge
Dishwasher
 

Custumeograph
Hairdresser
Pica specialists
Pastry
Parking operator
Hipolog për kuajt 
Driver/motorcyclist
Casino operator

Recruit Plus
× WhatsApp